Pakiet OC z Assistance w Link4 – OWU pod lupą

Pierwszym z cyklu postów odnośnie analizy poszczególnych usług dodatkowych  ubezpieczycieli będzie przegląd OWU pakietowego ubezpieczenia OC, które możemy wykupić w Link4. Link4 zapewnia, że przy zakupie OC bez dodatkowych opłat dostajemy dodatkowo pakiet assistance czyli “Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony”. Przeanalizowałem OWU usług dodatkowych, a poniżej opisuję najważniejsze zalety i wyłączenia na które trzeba zwrócić uwagę przed zakupem tego OC.

Na początek zacznę od najważniejszej rzeczy, która pozwoli na korzystanie z assistance. Przede wszystkim, aby mieć możliwość skorzystania z pomocy Assistance i otrzymać zwrot ewentualnych kosztów z tym związanych nie należy podejemować żadnych działań bez wcześniejszego porozumienia z Link4! W innym wypadku najprawdopodobniej spotkamy się z odmową pomocy.

Przeanalizowane został rozdział OWU Link4 pt. “Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym
i Assistance Opony” określający warunki korzystania z Pakietu OC. Z oryginałem można zapoznać się tutaj.

Ważniejsze pojęcia

Nie opisuję wszystkich ogólnych pojęć, a jedynie te które są istotne z punktu widzenia dalszej analizy tak więc ważniejsze pojęcia to:

“pojazd” – zarejestrowany w Polsce pojazd mechaniczny o całkowitej masie do 3,5 ton, dopuszczony do ruchu po drogach publicznych, posiadający ważny przegląd techniczny
“zdarzenie assistance” – oznacza kradzież pojazdu, awarię lub wypadek, a także uszkodzenie opony.
“warsztat” – jest to najbliższy miejsca zdarzenia warsztat mechaniczny, blacharsko-mechaniczny lub wulkanizacyjny, który jest w stanie naprawić uszkodzony pojazd
“unieruchomienie” – Link4 określa unieruchomienie pojazdu jako brak możliwości poruszania się po drogach publicznych pojazdem bezpośrednio po zdarzeniu assistance z czego wyłącza interpretowanie unieruchomienia jako dobrowolne odstawienie pojazdu do warsztatu bez udziału Link4 np. w celu dokonywania napraw, lub przeglądu (ma to na celu zapobiegnięcie nadużyciom korzystania z możliwości używania samochodu zastępczego na czas unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu)

Istotne zalety

Jako, że ogólne zalety danego ubezpieczenia można łatwo znaleźć chociażby na stronie Link4 skupiam się głównie na rzeczach, które są pominięte w reklamach 😉 Jednak zwróciłem uwagę na to, że Assistance obowiązuje bez znaczenia w jakiej odległości od miejsca zamieszkania doszło do zdarzenia assistance (w granicach RP). Jest to bardzo ważna informacja i zdecydowanie bardzo ciekawa usługa. W ramach OC w Link4 dostajemy także bez dodatkowych opłat Zieloną Kartę.

Omówienie elementów miniassistance “Program Pomocy” w Link4

Przejdźmy zatem do poszczególnych elementów pakietu Assistance oferowanego do OC w Link4, pod każdym z nich wypunktowane są istotne elementy OWU na które trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Pomoc techniczna

W ramach pomocy technicznej Lin4 oferuje holowanie, oraz naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia.

Musisz pamiętać o:

 • W ramach naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia Link4 zaznacza, że naprawa może być dokonana jedynie wtedy gdy jej koszt nie przekroczy 200 zł i nie będzie potrzeby holowania pojazdu (to czy naprawa na miejscu zostanie dokonana ocenia przedstawiciel Link4)
 • Holowanie pojazdu w ramach assistance oznacza odholowanie do wybranego przez Link4 warsztatu w promieniu do 100km od miejsca zdarzenia
 • Jeżeli do awarii dojdzie w godzinach, gdy warsztaty nie pracują, Link4 na ten czas odprowadza pojazd na najbliższy wybranych przez nich parking

Assistance opon

Ciekawy, a co najważniejsze darmowy dodatek do ubezpieczenia OC w Link4 pozwalający na otrzymanie pomocy w przypadku uszkodzenia opon (przydatne zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie posiadamy zapasowego koła lub uszkodzenia doznało więcej niż jedno koło).

Musisz pamiętać o:

 • Assistance opon ogranicza się do naprawy opon lub wymiany (jeśli kierowca posiada koło zapasowe) na miejscu zdarzenia lub odholowania do warsztatu jeśli nie posiada zapasówek lub naprawa jest niemożliwa. Na poczet napraw opon jest przeznaczona suma 2000 zł łącznie na wszystkie zdarzenia w ciągu trwania okresu umowy
 • Link4 nie udzieli pomocy w ramach assistance opon jeśli w momencie zdarzenia opony miały mniej niż 1,6mm grubości bieżnika
 • Link4 nie pokryje kosztu naprawy opon poza standardowymi godzinami pracy warsztatu
 • Link4 nie pokrywa kosztów naprawy felg

Samochód zastępczy

Link4 oferuje również udostępnienie samochodu zastępczego na czas unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu, usługa ta jest opatrzona szeregiem wyłączeń i ograniczeń jednak uważam, że może zaistnieć wiele sytuacji w których może być możliwość z jej skorzystania.

Musisz pamiętać o:

 • W celu otrzymania auta zastępczego musisz niezwłocznie zgłosić do Link4 zdarzenie assistance, a maksymalnie w ciągu 24h
 • Auto zastępcze możesz otrzymać za maksymalnie 3 dni kalendarzowe użytkowania, jednak nie dłużej niż do dnia w którym pojazd został naprawiony/odnaleziony
 • Samochód zastępczy przysługuje jeśli pojazd, który uległ wypadkowi jest unieruchomiony na ponad 12 godzin i został odholowany przez Link4
 • W przypadku kradzieży potrzebujesz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na policji
 • Pierwszym dniem korzystania z pojazdu zastępczego jest dzień w którym odbierzesz jego kluczyki i dokumenty
 • Link4 pokrywa koszty wynajmu samochodu zastępczego maksymalnie do kategorii B, jednak nie wyższej niż kategoria pojazdu ubezpieczonego

Pomoc informacyjna

Jest to pomoc telefoniczna, która zapewnia otrzymanie informacji o najbliższych warsztatach, parkingach, pomocy drogowej, wypożyczalniach samochodów, a także możliwości przekazania pilnej wiadomości do wybranej osobie na terenie Polski informacji o zdarzeniu drogowym (ciekawa usługa tylko w sumie po co z niej korzystać jeśli jesteśmy w stanie zadzwonić na infolinię Link4, to do tej osoby chyba też? 🙂

Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności Link4

 • Assistance nie obejmuje zdarzeń mających miejsce poza granicami Polski
 • W ramach assistance opony mogą być jedynie naprawiane i nie zostają wymienione na nowe, jeśli nie ma możliwości naprawy otrzymujemy jedynie holowanie do warsztatu bez zwrotu kosztu za wymianę
 • Assistance dla motorowerów i motocykli, oraz assistance opon dla pozostałych pojazdów działa jedynie na utwardzonych drogach publicznych (bitumiczne, betonowe, kostkowe, klinkierowe, brukowane, betonowe i kamienno-betonowe), a ich długość musi przekraczać 20m
 • Link4 nie pokrywa kosztów podstawienia, odebrania, paliwa, garażowania lub parkingów dla auta zastępczego, a także wszelkich innych kosztów nie zatwierdzonych na wstępie przez Link4
 • Jeżeli opłacasz polisę w ratach i nie dotrzymasz terminu płatności jednej z nich będziesz zmuszony zapłacić jednorazowo zaległą i wszystkie pozostałe
 • Link4 może odmówić pomocy, gdy do zdarzenia doszło poza drogą publiczną, a dojazd jest uniemożliwiony

Link4 nie udzieli pomocy również wtedy gdy:

 • kierowca będzie prowadził pod wpływem alkoholu/narkotyków/leków,
 • nie będzie możliwości pomocy ze względu na siły wyższe (klęski żywiołowe itp.)
 • do zdarzenia dojdzie podczas działań wojennych i innych poruszeń lub zamieszek
 • pojazd brał udział w imprezie sportowej lub przygotowaniach do niej
 • pojazd będzie prowadzony przez osobę bez prawa jazdy
 • pojazd zostanie uszkodzony na wskutek niewłaściwie zabezpieczonego bagażu lub złego użytkowania pojazdu

Podsumowanie

Wykupując OC w Link4 możemy bez dodatkowych opłat skorzystać z wielu przydatnych możliwości pomocy (zwłaszcza usługa holowania i naprawy opon). Jest tutaj wiele wyłączeń, które w części przypadków uniemożliwią skorzystania z assistance (naprawa na miejscu i wynajem samochodu zastępczego) jednak biorąc pod uwagę fakt, że opisywane usługi dostajemy w pakiecie bez dodatkowych opłat, a samo ubezpieczenie OC w Link4 należy do grupy tańszych ubezpieczeń to jak najbardziej można uznać to za bardzo przyzwoitą ofertę, która zdecydowanie będzie lepszym rozwiązaniem niż zakup kilkanaście złotych tańszego “gołego” OC w innej firmie.

Jeśli zainteresowało Cię to OC, zachęcam do sprawdzenia wysokości składki dla Ciebie. Pod tym linkiem zrobisz szybką kalkulację i sprawdzisz cenę OC w Link4.

Jeśli z Was miał okazję skorzystać z powyższych usług w ramach assistance dołączonego do OC w Link4 zapraszam do zostawienia opinii w komentarzach poniżej. Wszelkie dodatkowe pytania są również mile widziane 🙂

WygodneOC.pl