OC w Allianz z Mini Car Assistance – OWU pod lupą

Witam w poniedziałkowe popołudnie 🙂 Kolejnym OWU, które wziąłem pod lupę jest Mini Car Assistance dodawane jako gratis do ubezpieczenia OC w Allianz. Tym razem będzie to zdecydowanie krótszy artykuł, bo i sam zakres tego assistance jest skromny, jednak warto przyjrzeć się takiej opcji. Na wstępie niestety muszę stwierdzić, że assistance dodawany do OC w Allianz jest bardzo okrojony. Tak właściwie w cenie OC dostajemy jedynie  holowanie uszkodzonego pojazdu lub naprawy na miejscu zdarzenia (Mini Car Assistance Pomoc) oraz pomoc informacyjną(Mini Car Assistance Informator). Z drugiej jednak strony ta oferta assistance ma kilka znacznych zalet, które mogą okazać się bardzo przydatne.  W takim razie zapraszam do lektury i sprawdzenia oceny tej oferty!

Istotne definicje

Kierowca– każda osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu przez właściciela

Wypadek– zdarzenie, które spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu

Oprócz typowych zdarzeń typu kolizja, potrącenie itp. zalicza się do tego także:

 • uszkodzenia wyrządzone przez osoby trzecie
 • pożar, wybuch, osmalenie
 • huragan, grad, uderzenie pioruna, powódź, osuwanie się lub zapadanie ziemi, lawiny lub inne siły przyrody
 • nagłe działanie czynnika termicznego i chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu

Awaria – wszelkiego typu zdarzenia losowe wynikające z przyczyn wewnętrznych pojazdu, które skutkują unieruchomieniem lub brakiem możliwości bezpiecznego poruszania się pojazdem (np. awaria pasów bezpieczeństwa). Zakres w tym wypadku jest bardzo szeroki i nie posiada wyłączeń, zawarte są w nim między innymi awarie oświetlenia, wycieraczek, ogumienia, akumulatora, unieruchomienie spowodowane zatankowaniem złego rodzaju paliwa, a także zatrzaśnięcie kluczyków. Uwaga! “awarie” nie są uwzględnione w gratisowym pakiecie Assistance!

Unieruchomienie – stan pojazdu (w ramach tej oferty assistance tylko po wypadku), który uniemożliwia poruszanie się po drogach publicznych

Zakres ochrony Mini Car Assistance

Na szczególną uwagę zasługuje zakres terytorialny świadczonej usługi assistance. W darmowym pakiecie otrzymujemy ochronę dla zdarzeń występujących na terenie Polski, oraz niemal wszystkich państw należących do Systemu Zielonej Karty (czyli praktycznie cała Europa, pełną listę państw należących do Systemu Zielonej Karty znajdziesz tutaj). Wyłączone zostały takie Państwa jak Rosja, Ukraina i Mołdawia.

Rodzaje pojazdów objętych ochroną:

 • samochody osobowe i ciężarowo-osobowe
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony
 • motocykle o pojemności silnika powyżej 50 cm³
 • przyczepy o dopuszczalnej ładowności do 500 kg
 • przyczepy kempingowe

Mini Car Assistance Pomoc

W tej usłudze zawiera się naprawa pojazdu na miejscu wypadku lub jeśli takowa nie jest możliwa do przeprowadzenia wówczas istnieje możliwość odholowania pojazdu. To czy pojazd kwalifikuje się do naprawy czy holowania ocenia na miejscu zdarzenia przedstawiciel Allianz.

Ograniczenia:

 • Naprawa pojazdu na miejscu wypadku do wartości 125 euro (suma nie uwzględnia kosztów części zamiennych)
 • Holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu na sumę maksymalnie 125 euro (brak limitu kilometrów, nie jest istotna odległość wypadku od miejsca zamieszkania)
 • Naprawa i holowanie pojazdu są dokonywane tylko wtedy, gdy uszkodzenia spowodowały unieruchomienie pojazdu
 • Z Mini Car Assistance Pomoc możesz skorzystać tylko w razie wypadku, awarie nie są brane pod uwagę

Mini Car Assistance Informator

Jest to typowa usługa dla większości ofert Assistance, czyli pomoc telefoniczna na miejscu zdarzenia.

Po kontakcie z centralą możesz uzyskać bezpłatnie takie informacje jak:

 • wskazówki odnośnie postępowania po wypadku
 • informacji o telefonach pomocy drogowej, lokalnej sieci warsztatów i możliwościach naprawy pojazdu
 • przekazanie wiadomości do osoby bliskiej odnośnie wypadku
 • informacji o możliwości wynajmu pojazdu zastępczego (sam wynajem i koszty z nim związane nie są objęte assistance)

Dodatkowo w ramach świadczeń CONCIERGE – osobisty asystent, można skorzystać z takich usług jak:

 • rezerwację hoteli
 • rezerwację biletów lotniczych i kolejowych
 • zamawianie taxi
 • informację o stanie dróg

Pamiętaj, że koszty związane z organizacją powyższych świadczeń w ramach CONCIERGE pokrywasz Ty (nie jest jasno określone jakie to są koszty)

Wyłączenia odpowiedzialności

W tym przypadku nie występują żadne udziwnienia, a wyłączenia odpowiedzialności są całkowicie standardowe dla assistance.

Allianz nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które zostały spowodowane przez:

 • promieniowanie radioaktywne
 • udział w strajkach, rozruchach, aktach terroryzmu, sabotażu, za wyjątkiem sytuacji, gdy ubezpieczony działa we własnej obronie lub udziela pomocy innym znajdującym się w niebezpieczeństwie
 • działania wojenne itp, chyba, że zaskoczyły one ubezpieczonego za granicą państwa (to jest dosyć ciekawe rozwiązanie)
 • udział w zakładach, bójkach, przestępstwach
 • aktywny udział w zawodach, wyścigach (rozumiem to tak, że w sytuacji, gdy na owych zawodach ktoś uderzy w nasz zaparkowany pojazd świadczenie jest jak najbardziej akceptowane)
 • kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości (tutaj jest to określane na podstawie przepisów w państwie, gdzie doszło do zdarzenia), narkotyków i innych środków odurzających i ograniczających normalne funkcjonowanie
 • kierującego pojazdem bez uprawnień
 • celowe działanie
 • samobójstwa lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego (w tym wypadku oznacza to, że to wyłączenie nie dotyczy innych kierowców uprawnionych do prowadzenia pojazdu)
 • niedokonanie naprawy zalecanej przez Allianz po wcześniejszym zdarzeniu

Allianz nie ponosi kosztów za działania poczynione przez kierowcę bez uprzedniej zgody ze strony Allianz.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy assistance należy powiadomić Allianz o wypadku niezwłocznie po zdarzeniu.

Artykuł został opracowany na podstawie OWU obowiązującego na dzień 30.03.2015 dostępnego tutaj.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę zakres ubezpieczenia i wyłączenia to niestety tak jak wspominałem na początku artykułu oferta darmowego assistance od Allianz jest bardzo okrojona. Tak naprawdę najciekawszą rzeczą jest możliwość skorzystania z tej usługi nawet za granicą co akurat nie zdarza się często w takich pakietach. Z drugiej jednak strony limity cenowe odnośnie holowania i naprawy na miejscu (125 euro) są bardzo niskie i o ile w Polsce powinny bez problemu wystarczyć o tyle za granicą często mogą być zbyt niskie, aby w pełni pokryć koszty naprawy lub holowania. Należy także zwrócić szczególną uwagę na to, że z assistance możemy skorzystać tylko w razie wypadku, natomiast losowe awarie pojazdu są wyłączone z odpowiedzialności w tym pakiecie. Podsumowując możemy zdecydowanie znaleźć lepszą ofertę darmowego assistance, jednak ta oferowana przez Allianz również posiada kilka zalet, które mogą chociaż w części pomóc głównie oszczędnym podróżującym 🙂

Zachęcam do sprawdzenia wysokości składki w Allianz. Tutaj zamówisz szybki kontakt i wyliczenie ceny OC z gratisowym assistance.

Co myślisz o tym ubezpieczeniu? Zakres ubezpieczenia sprostałby Twoim potrzebom? Podziel się z nami Twoją opinią w komentarzu 🙂

WygodneOC.pl